Metodické dokumenty

Metodické dokumenty vztahující se k programovému období 2014–2020
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR připravilo v souladu s Koncepcí jednotného metodického prostředí následující metodické dokumenty:
  • Metodika řízení programů v programovém období 2014–2020
    • Metodika řízení programů představuje zastřešující metodický dokument vypracovaný pro účely řízení programů spolufinancovaných z ESI fondů, a obsahuje (formou příloh) všechny dosud vydané metodické pokyny a metodická doporučení ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva financí.
 
  • Metodický pokyn pro přípravu programových dokumentů pro programové období 2014–2020
    • Metodický pokyn pro přípravu programových dokumentů poskytuje řídícím orgánům, zpracovatelům operačních programů a Programu rozvoje venkova i dalším zapojeným partnerům přehledné a závazné postupy pro zpracování programů. Vzhledem k tomu, že se tento metodický pokyn věnuje přípravě programových dokumentů a jako takový svou charakteristikou předchází samotnému řízení programů, není na rozdíl od ostatních metodických pokynů a metodických doporučení součástí Metodiky řízení programů, nýbrž se jedná o samostatný metodický pokyn.