Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Programové období 2014-2020 > Programy > Program ESPON 2020 > Novinky > Circular Economy and Territorial ...

Circular Economy and Territorial Consequences – výzva k předkládání nabídek

19.04.2017: Rádi bychom Vás informovali o nově vyhlášené výzvě programu ESPON na podání nabídky v oblasti aplikovaného výzkumu.
Záměrem územní analýzy je získání evidence v oblasti cirkulární ekonomiky, kde cílem je vytvářet funkční a zdravé vztahy mezi přírodou a lidskou společností. Analýza se zaměří nejen na sběr dat o uzavírání toků odpadů na místní a regionální úrovni, ale i na změny ve výrobě, produkci, distribuci a spotřebě.
 
Rozpočet
Maximální dostupný rozpočet pro tuto výzvu činí 700.000 EUR bez DPH, ale včetně všech jiných daní a výdajů.
Jak podat nabídku
O kompletní zadávací dokumentaci včetně příloh lze zdarma požádat e-mailem na adrese tenders@espon.eu nejpozději 7 dní před uplynutím lhůty pro podání.
Lhůta pro podání nabídek je 22. května 2017 v 10:30 středoevropského času.
Více informací
Každá žádost o dodatečné informace musí být podána písemně e-mailem na adresu: tenders@espon.eu.
Oznámení o nabídkovém řízení bylo zveřejněno v on-line verzi „Dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie“, který se věnuje evropským veřejným zakázkám TED (Tenders Electronic Daily) a na lucemburském „Portail des Marchés Publics    “.
Další informace lze nalézt na oficiálních stránkách programu spolupráce ESPON.