Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Programové období 2014-2020 > Programy > Program ESPON 2020 > Novinky > Impact of Refugee Flows to Territorial ...

Impact of Refugee Flows to Territorial Development in Europe – výzva k předkládání nabídek

21.04.2017: Rádi bychom Vás informovali o nově vyhlášené výzvě programu ESPON na podání nabídky v oblasti aplikovaného výzkumu.
Hlavním výstupem územní analýzy by měla být data obsahující regionální a městské aspekty migrace uprchlíků do Evropy se zaměřením na různé typy evropských regionů a měst.
 
Rozpočet
Maximální dostupný rozpočet pro tuto výzvu činí 800.000 EUR bez DPH, ale včetně všech jiných daní a výdajů.
Jak podat nabídku
O kompletní zadávací dokumentaci včetně příloh lze zdarma požádat e-mailem na adrese tenders@espon.eu nejpozději 7 dní před uplynutím lhůty pro podání.
Lhůta pro podání nabídek je 2. června 2017 v 10:30 středoevropského času.
Více informací
Každá žádost o dodatečné informace musí být podána písemně e-mailem na adresu: tenders@espon.eu.
Oznámení o nabídkovém řízení bylo zveřejněno v on-line verzi „Dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie“, který se věnuje evropským veřejným zakázkám TED (Tenders Electronic Daily) a na lucemburském „Portail des Marchés Publics“.    
Další informace lze nalézt na oficiálních stránkách programu spolupráce ESPON.