Program meziregionální spolupráce INTERACT III

Evropská komise přijala za účasti Norska a Švýcarska dne 13. srpna 2015 nový evropský meziregionální program Interact III v hodnotě přibližně 40 mil. EUR. z Evropského fondu regionálního rozvoje. Cílem programu je identifikovat, popsat a rozšířit přístupy vedoucí k správnému řízení programů Evropské územní spolupráce (EÚS), neboť vzájemná kooperace institucí členských států těchto programů je mimořádně složitá. Ve své podstatě lze program INTERACT považovat za servisní program.

Navazující program Interact III je zaměřen na posílení efektivnosti a zkvalitnění aktivit územní spolupráce v členských státech EU a dalších 2 zemí zapojených do programu (Norska, Švýcarska). Cílí zejména na šíření znalostí, zkušeností a dalších výstupů z programů přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce, tj. nezbytnou součástí je i zaměření na Strategii 2020 či využití sítí podporujících inovativní přístupy. V rámci programu Interact III, stejně jako v programu Interact II, nebudou realizovány nové projekty, do kterých by se mohla zapojit širší veřejnost.

    

Program spolupráce INTERACT III má tři specifické cíle:

  1. zlepšení řídící a kontrolní kapacity programů EÚS,
  2. zlepšení kapacity EÚS v oblasti shromažďování a komunikování výsledků programu,
  3. zlepšení kapacity řízení spolupráce za účelem implementace inovativních přístupů (ESÚS, revolvingové fondy, makroregionální strategie (MRS), čl. 96, integrované územní investice atd.)

 
Řídícím orgánem je Bratislavský samosprávný kraj. INTERACT III dále využívá čtyři kontaktní místa programu, to Valencii (Španělsko), Viborg (Dánsko), Vídeň (Rakousko) a Turku (Finsko). Národním koordinátorem i Národním kontaktním místem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
Program INTERACT III byl schválen Evropskou komisí 13. srpna 2015.

Novinky

02.02.2018 - In September 2017 the Czech Republic adopted its first outline on future of European Territorial Cooperation (INTERREG) beyond 2020.

13.01.2017 - Program Interact III hledá nového koordinátora.

09.01.2017 - Program Interact III hledá nové zaměstnance pro kontaktní bod ve Valencii (Španělsko).

08.02.2016 - Nové výběrové řízení na pozici koordinátora IP

Program INTERACT III

Základní informace

Kontakt

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor evropské územní spolupráce
Oddělení mezinárodních územních vazeb
Koordinátor příprav a realizace OP INTERACT III
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Pracoviště: Letenská 119/3
Tel: 224 862 262
hromil@mmr.cz
http://www.interact-eu.net/

 

Dokumenty