Jste zde: Úvodní strana > Fondy EU v ČR > Programové období 2014-2020 > Programy > Program Rakousko – ČR

Program INTERREG V-A Rakousko - Česká republika

Tento program navazuje na Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013.

Příprava nového programu spolupráce mezi Rakouskem a Českou republikou pro programové období 2014-2020 probíhá již od ledna 2012. Přípravu zastřešuje Řídící orgán (Úřad vlády Dolního Rakouska) ve spolupráci s Národním orgánem (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR).

Plánování budoucnosti EÚS probíhá podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (č. 1303/2013, 1301/2013 a 1299/2013, zveřejněných v Úředním věstníku EU: http://eur-lex.europa.eu/    ).

Program je zaměřen zejména na regionální a místní projekty s přeshraničním významem.  

Nově nařízení stanovují podmínku splnění min. tří kritérií spolupráce ze čtyř definovaných, na rozdíl od  programu v období 2007-2013, kdy stačilo, aby projekt splnil kritéria dvě.

Kritéria spolupráce jsou:  
  • společná příprava projektu
  • společná realizace projektu
  • společný personál
  • společné financování

Kritérium společné přípravy a společné realizace projektu je třeba splnit vždy.

O prostředky budou moci opět žádat veřejnoprávní instituce nebo neziskové organizace. Podrobný výčet vhodných žadatelů bude upřesněn pro každou investiční prioritu. Nově budou moci v jedné investiční prioritě žádat i podnikatelé.


Tematické zaměření:

Prioritou programu spolupráce Rakousko – Česká republika je posílení udržitelného inovativního ekonomického rozvoje programového území v přehraniční dimenzi.
V Programu budou realizovány     tematické cíle a investiční priority [PDF, 245.7KB].

Programové území:

Programové území je vymezeno regiony NUTSIII.  Nově již neplatí pravidlo, které omezovalo u vzdálenějších rakouských regionů alokovat max. 20 % prostředků Programu, a rakouské regiony jsou zahrnuty do programového území bez omezení.

Česká republika: Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj

Rakousko: Mostviertel-Eisenwurzen, Sankt Pölten, Waldviertel, Weinviertel, Wienr Umland-Nordteil, Wien, Innviertel, Linz-Wels, Mühlviertel, Steyr-Kirchdorf

    

Finanční rámec:

Plánovaný rozpočet programu činí 97 mil. EUR ERDF prostředků.
Výše dotace bude činit max. 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
 
Prioritní osa Prostředky v EUR % podíl na alokaci programu
1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací 12 482 301 13
 
2. Životní prostředí a zdroje 45 419 549 46
3. Rozvoj lidských zdrojů 13 675 112 14
4. Udržitelné sítě a institucionální spolupráce 20 369 075 21
5. Technická pomoc 5 868 896 6

Aktuální informace naleznete přímo na webových stránkách programu zde: http://www.at-cz.eu/cz    

Novinky

28.02.2017 - Prostřednictvím tohoto metodického pokynu dochází k zavedení možnosti zvyšování maximální možné hodinové sazby za práci pro české projektové partnery v závislosti na meziročním růstu průměrné nominální mzdy v České ...

28.02.2017 - Je k dispozici nová verze Příručky pro příjemce

06.12.2016 - V tuto chvíli je možné podávat další projektové žádosti na 4. zasedání Monitorovacího výboru. Lhůta pro podávání projektových žádostí byla stanovena na 21. dubna 2017 do 14:00.

07.09.2016 - V rámci programu lze nyní podávat projektové žádosti, a to nejpozději do 22. září 2016.

27.08.2015 - Program ČR-Rakousko byl schválen.

Program Rakousko – ČR

Základní informace

Kontakt

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Odbor evropské územní spolupráce
Oddělení přípravy a metodiky programů přeshraniční spolupráce
Ing. Andrea Hanousková
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Pracoviště: Letenská 3
118 00 Praha 1

Tel.: +420 224 862 310
E-mail: hanand@mmr.cz,

Programové dokumenty

Dokumenty k předkládání žádosti

Dokumenty k realizaci projektu