Programové období 2014-2020 > Programy > Program Slovensko – ČR

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Cílem programu je prostřednictvím společných přeshraničních projektů řešit společné výzvy příhraničních regionů. Program je zaměřen na podporu investic podniků do výzkumu a inovací, investice do vzdělávání, zachování, ochranu, propagaci a rozvoj přírodního a kulturního dědictví a podporu spolupráce mezi občany a institucemi.

    Nebyly nalezeny žádné výzvy.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena