Jste zde: Úvodní strana > Fondy EU v ČR > Programové období 2014-2020 > Programy > Program Bavorsko – ČR

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 -2020

Program podporuje regionální a místní projekty připravované ve spolupráci českých a bavorských partnerů s pozitivním dopadem na společné území. V programovém období 2014-2020 je na podporu projektů spolupráce podél česko-bavorské hranice k dispozici 103,4 mil. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Program navazuje na úspěšné dotační programy na podporu přeshraniční spolupráce fungující na česko-bavorském pomezí od roku 1994 (program CBC Phare v letech 1994–2004, program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA v letech 2004–2006 a program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007–2013). Za více než dvacet let podpory česko-bavorské přeshraniční spolupráce byly podpořeny stovky projektů zaměřených na velké investice i podporu malých neinvestičních projektů typu people-to-people v rámci tzv. Dispozičního fondu na podporu malých projektů.
        
Veškeré aktuální informace a dokumenty jsou dostupné na společných stránkách programu    .
 

Základní parametry programu

Program je zaměřen na regionální a místní projekty s přeshraničním významem. Podmínkou podpory z programu je příspěvek projektu k dosažení příslušného specifického cíle a splnění dalších podmínek programu. Mezi ty patří především princip vedoucího partnera, princip přeshraniční spolupráce a má prokazatelný pozitivní přeshraniční dopad na dotační území po obou stranách hranice.

Princip vedoucího partnera

Vedoucí partner nese celkovou zodpovědnost za realizaci projektu. Každý vedoucí partner musí mít minimálně jednoho zahraničního projektového partnera.

Princip přeshraniční spolupráce

Projektoví partneři musí splnit minimálně tří kritérií spolupráce ze čtyř definovaných:

 • společná příprava projektu (nutno splnit vždy)
 • společná realizace projektu (nutno splnit vždy)
 • společný personál
 • společné financování

O prostředky budou mohou žádat veřejnoprávní instituce nebo neziskové organizace. Podrobný výčet vhodných žadatelů je stanoven pro každou investiční prioritu zvlášť. Nově mohou ve vybraných investičních prioritách žádat i malé a střední podniky.

Tematické zaměření programu

Výzkum, technologický rozvoj a inovace

 • Posílení přeshraničních aktivit v oblasti výzkumu a inovací
 • Zlepšení zapojení malých a středních podniků do výzkumu a inovací

Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů

 • Zvýšení atraktivity dotačního území prostřednictvím zachování a zhodnocení společného kulturního a přírodního dědictví v udržitelné formě
 • Zvyšování a obnova biodiverzity a ekosystémových služeb

Investice do dovedností a vzdělávání

 • Odbourávání jazykových a systémových překážek ve vzdělávání
 • Přizpůsobení vzdělávání změněným podmínkám na společném trhu práce

Udržitelné sítě a institucionální spolupráce

 • Dosažení vyšší míry  přeshraniční integrace, harmonizace a soudržnosti v česko-bavorském příhraničí

Finanční alokace

Z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj bylo na česko-bavorský program vyčleněno 103,4 mil. EUR.

* včetně Dispozičního fondu, z nějž jsou podporovány malé projekty people-to-people

Dotační území

Na české straně dotační území tvoří Karlovarský kraj, Plzeňský kraj a Jihočeský kraj.

Na bavorské straně je dotační území vymezeno zemskými okresy Amberg-Sulzbach, Bayreuth, Cham, Deggendorf, Freyung-Grafenau, Hof, Kronach, Kulmbach, Neustadt an der Waldnaab, Passau, Regen, Regensburg, Schwandorf, Straubing-Bogen, Tirschenreuth a Wunsiedel im Fichtelgebirge a městskými okresy (statutárními městy) Amberg, Bayreuth, Hof, Passau, Regensburg, Straubing und Weiden in der Oberpfalz.


Mapa dotačního území

Kontakty

Pro podávání a konzultaci projektových žádostí jsou příslušná místa zpracovávající žádost na krajských úřadech podle místa realizace projektu. Příjemcům dotace jsou k dispozici pracovníci územních oddělení Centra pro regionální rozvoj. Přehled kontaktů naleznete na stránkách programu    .

Program Bavorsko – ČR

Základní informace

Kompletní informace o programu najdete na adrese www.by-cz.eu.

Kontaktní osoba:

Ing. Veronika Beranová

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor evropské územní spolupráce
Staroměstské nám. 6
110 15  Praha 1

E-mail: veronika.beranova@mmr.cz
Tel.: 224 862 273

Konzultace k projektovým žádostem poskytují příslušná místa zpracovávající žádost podle místa realizace projektu. Kontakty jsou k dispozici na stránkách programu.

Programový dokument

Informační materiály

Příručka pro české příjemce dotace