Jste zde: Úvodní strana > Fondy EU v ČR > Programové období 2014-2020 > Prováděcí legislativa 2014-2020

Prováděcí legislativa 2014-2020

Návrhy dokumentů/fiší Evropské komise týkající se prováděcí legislativy pro kohezní politiku 2014-2020 diskutované v rámci Ad hoc expertní skupiny pro přípravu prováděcích a delegovaných aktů.
Svou činnost zahájila  Ad hoc expertní skupina pro přípravu prováděcích a delegovaných aktů od ledna roku 2013. Jejím úkolem je diskutovat s experty členských států na jednotlivé oblasti kohezní politiky přípravu a obsah prováděcí legislativy sestávající se z prováděcích a delegovaných aktů (tzv. komitologie). Skupina zasedá cca 1xměsíčně a její činnost bude pokračovat během celého roku 2013 a pravděpodobně také v roce 2014. Samotné návrhy prováděcích a delegovaných aktů budou moci být finálně schváleny až po vstupu souboru nařízení v platnost. Za ČR se jednání účastní dle konkrétní agendy kromě zástupců MMR také zástupci MF, MPSV, MZe a dalších resortů. 

31. července 2013: Návrhy dokumentů/fiší Evropské komise týkající se prováděcí legislativy pro kohezní politiku 2014-2020 diskutované v rámci Ad hoc expertní skupiny pro přípravu prováděcích a delegovaných aktů.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven