Jste zde: Úvodní strana > Fondy EU v ČR > Informace o fondech > Užitečné odkazy

Užitečné odkazy

 

Instituce ČR:

 

Instituce Evropské unie (Oficiální portál EU - EUROPA    ):

 

Strategické řízení v ČR:

 

  Média:   

Ostatní

Výbor REGI Evropského parlamentu
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/home.do?language=CS    

Evropská komise pro regionální politiku – generální ředitelství pro regionální politiku
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm    

Evropský statistický úřad – EUROSTAT
http://epp.eurostat.ec.europa.eu    
 
Evropský účetní dvůr 
http://eca.europa.eu    
 
Hospodářský a sociální výbor
http://eesc.europa.eu    

Výbor regionů
http://cor.europa.eu    
 
Evropská investiční banka 
http://www.eib.org     
 
České předsednictví EU
http://www.eu2009.cz/