Knihovna evaluací

  
Název Program Druh evaluace Tematické zaměření evaluace Rok ukončení Programové období
Vyhodnocení plnění komunikačního plánu Operačního programu Doprava v období 2014-2016     OP Doprava; on-going; publicita; 2017; 2014–2020;
Evaluace efektů a dopadů dosažených realizací OP PK     OP Praha Konkurenceschopnost; ex-post; dopadová evaluace; 2016; 2007–2013;
Informovanost o fondech EU červen 2017     OP Technická pomoc; Dohoda o partnerství; on-going; dopadová evaluace; publicita; 2017; 2014–2020;
Veřejné výdaje a fondy EU 2007–2015     Dohoda o partnerství; ad-hoc; jiné; 2017; 2007–2013; 2014–2020;
Evaluace komunikačních aktivit NOK - závěrečná zpráva - duben 2017     Dohoda o partnerství; on-going; publicita; 2017; 2014–2020;
Evaluace nastavení podmínek programu kotlíkové dotace v rámci OP ŽP 2014–2020     OP Životní prostředí; on-going; absorpční kapacita; indikátory; výzvy; 2017; 2014–2020;
Zmapování a syntéza poznatků o výsledcích a přínosech EU fondů v období 2007–2013     Národní strategický referenční rámec; ex-post; indikátory; plnění cílů; 2017; 2007–2013;
Indikátory spokojenosti a vnímání korupce v ESIF za rok 2016     Dohoda o partnerství; on-going; indikátory; 2017; 2014–2020;
Průběžná evaluace implementace OP VVV     OP Výzkum, vývoj a vzdělávání; absorpční kapacita; indikátory; plnění cílů; 2017; 2014–2020;
Ověřovací studie prostředí pro realizaci intervencí PO 1, PO 2 a PO 3 OP VVV a ověření relevance jejich specifických cílů      OP Výzkum, vývoj a vzdělávání; 2017; 2014–2020;
Evaluace platforem pro přípravu výzev     Dohoda o partnerství; ad-hoc; on-going; partnerství; řízení a implementace; výzvy; 2017; 2014–2020;
Makroekonomická a sektorová analýza ČR     Dohoda o partnerství; ad-hoc; mid-term; řízení a implementace; 2017; 2014–2020;
Analýza programů EU v souvislosti s doplňkovostí s programy ESI fondů     Dohoda o partnerství; ad-hoc; řízení a implementace; 2016; 2014–2020;
Závěrečná evaluace komunikačních a propagačních aktivit OPPA a OPPK      OP Praha Adaptabilita; OP Praha Konkurenceschopnost; ex-post; publicita; 2015; 2007–2013;
2. průběžná evaluace Operačního programu Praha - Adaptabilita     OP Praha Adaptabilita; ex-post; dopadová evaluace; 2015; 2007–2013;
Evaluace přínosů a efektů oblasti podpory 2.2 Podpora cestovního ruchu ROP Moravskoslezsko     ROP Moravskoslezsko; ex-post; dopadová evaluace; 2015; 2007–2013;
Evaluace přínosů a efektů oblasti podpory 4.1 Rozvoj venkova ROP Moravskoslezsko     ROP Moravskoslezsko; ex-post; dopadová evaluace; 2015; 2007–2013;
Zhodnocení ROP Moravskoslezsko z pohledu Stanoviska SEA     ROP Moravskoslezsko; ex-post; řízení a implementace; 2015; 2007–2013;
Evaluace podpory regenerace brownfields z ROP Moravskoslezsko     ROP Moravskoslezsko; ex-post; dopadová evaluace; 2015; 2007–2013;
Evaluace efektů dosažených implementací ROP Střední Čechy     ROP Střední Čechy; ex-post; dopadová evaluace; 2015; 2007–2013;
Zobrazuji položky 1 až 20 z celkem 504
Předchozí 1 2 3 4 5 Následující
Stránka / 26