Koordinace

Národní orgán pro koordinaci (NOK) vytváří coby centrální koordinátor jednotný rámec implementačního prostředí pro řídící orgány v oblasti řízení, realizace, kontroly, monitorování a evaluace operačních programů. Zajišťuje také publicitu naplňování politiky hospodářské a sociální soudržnosti.

Národní orgán pro koordinaci (NOK) vytváří coby centrální koordinátor jednotný rámec implementačního prostředí pro řídící orgány v oblasti řízení, realizace, kontroly, monitorování a evaluace operačních programů. Zajišťuje také publicitu naplňování politiky hospodářské a sociální soudržnosti.

Řídící a koordinační výbor

Řídící a koordinační výbor (ŘKV) je mechanismem na národní úrovni pro zajištění nejširší koordinace za účasti nejen orgánů zapojených do implementace, ale také hospodářských a sociálních partnerů.

Koordinační výbory NSRR

Koordinační výbory NSRR (KV) byly ustaveny jako pracovní a zároveň poradní orgán ŘKV pro řešení specifické problematiky v rámci daného cíle NSRR.

Pracovní skupina NOK

Národní orgán pro koordinaci v souladu s Národním strategickým referenčním rámcem zabezpečuje koordinaci mezi jednotlivými operačními programy a odpovídá za účinnou funkčnost této koordinace.  Pracovní skupina NOK (PS NOK) slouží jako základní rámec koordinace na pracovní úrovni pro řídící orgány ve všech oblastech implementace.