Jste zde: Úvodní strana > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Předběžné podmínky

Předběžné podmínky

Předběžné podmínky jsou ukotveny v obecném nařízení EU 1303/2013 (viz níže) a můžeme je definovat jako klíčový předpoklad pro účinné čerpání finančních prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen „ESI fondy“). Pokud plnění předběžných podmínek není vnímáno ze strany Evropské komise jako dostatečné, může tento fakt vést k nespuštění či pozastavení průběžných plateb dotčené části programu. Naplnění předběžných podmínek, popř. harmonogram jejich provádění, je součástí jak Dohody o partnerství, tak i jednotlivých programů.

Za plnění každé předběžné podmínky zodpovídá příslušný gestor, který spolupracuje s řídicími orgány a s MMR-NOK. MMR-NOK pak plní funkci koordinátora systému řízení všech předběžných podmínek na národní úrovni.

Evropská komise potvrdila splnění všech 39 předběžných podmínek nutných pro nárokování prostředků z  evropských fondů pro Českou republiku. 

Předběžné podmínky můžeme rozdělit na:

  • obecné, jejichž naplňování prostupuje napříč programy a
  • tematické, které jsou specifikovány uvnitř konkrétního programu.


Obecné předběžné podmínky jsou definovány v těchto oblastech:

 


Tematické předběžné podmínky pokrývají rozsáhlé oblasti, za nejvýznamnější lze považovat např. oblast účinné veřejné
správy, energetiky či strategického zarámování oblastí jako je školství či výzkumu a vývoje
, ale i mnoho dalších.

Na webu uvádíme detailní informace k obecným předběžným podmínkám, které jsou průřezového charakteru. 

Připojené soubory