Čerpání v období 2007 - 2013

Čerpání prostředků z programového období 2007-2013 bylo ukončeno, aktuálně probíhá kontrola a uzavírání období. Česká republika využila 96,4 % vyjednaných prostředků, konkrétně se jednalo o 24,8 mld. EUR z přidělených 25,8 mld. EUR. Zde naleznete informace za jednotlivé operační programy.

Průběžné reporty a podrobnější  informace jsou zveřejněny v  přiložených souborech níže .
 

 

Pro informování o čerpání v letech 2007-2013 je vytvářena pravidelná:

 

 

Jak probíhalo čerpání?

Pro úplné porozumění vývoje implementace SF / FS a národních zdrojů je nezbytná znalost jejího průběhu (viz obr. níže).


Prodrobný popis průběhu čerpání finančních prostředků naleznete v monitorovací zprávě (2007-2013).

Archiv (programové období 2007-2013)

Seznam příjemců pro programové období 2007-2013

Pokrok v čerpání v období 2007-2013