Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > Česká republika byla zvolena do Řídící ...

Česká republika byla zvolena do Řídící rady Programu OSN pro lidská sídla (UN-Habitat)

13.12.2016: Česká republika byla na období leden 2017 až prosinec 2020 zvolena do Řídící rady Programu OSN pro lidská sídla (UN-Habitat). Stalo se tak na zasedání Hospodářské a sociální rady OSN 8. prosince 2016 v New Yorku. Cílem zasedání byly doplňovací volby do vybraných orgánů OSN.
Jako člen Řídící rady UN-Habitat naváže Česká republika na svou dosavadní mezinárodní roli v této oblasti, bude se mimo jiné podílet na koordinaci a hodnocení plnění vizí a cílů, obsažených v „Nové agendě pro města“, uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Zvolení České republiky do Řídící rady UN-Habitat odráží její výraznou roli v přípravném procesu třetí celosvětové konference OSN o bydlení a udržitelném rozvoji měst „Habitat III“, která se konala v říjnu 2016 v ekvádorském hlavním městě Quito. Na konferenci byl schválen dokument „Nová agenda pro města“, obsahující vize a cíle pro rozvoj měst a bydlení na příštích 20 let. Česká republika přispěla výrazně k přípravě a úspěšnému vyjednání dokumentu. Byla také jednou z 10 zemí, zvolených v roce 2014 do Byra Přípravného výboru zmíněné konference.

Česká republika je na mezinárodní úrovni v oblasti rozvoje měst a bydlení aktivní, její kroky jsou nejen vidět, ale jsou i vysoce ceněny,“ doplnila dále ministryně. Ve světě měla velmi pozitivní ohlas například největší a nejvýznamnější konference „Evropský Habitat“, kterou uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj v březnu 2016 v Praze, a jejíž „Pražská deklarace“ představovala jeden z významných vstupů do „Nové agendy pro města“. 

Program OSN pro lidská sídla (UN-Habitat) existuje od roku 1976. Je zaměřen na udržitelnou urbanizaci měst a rozvoj bydlení s důrazem na roli financování bydlení a plánování měst při potlačování chudoby. Problematika rozvoje měst je z globálního hlediska mimořádně důležitá; již nyní žije ve městech více než polovina světové populace a podle predikcí bude do roku 2050 ve městech žít cca 70 % obyvatel planety.

Řídícím orgánem programu je Řídící rada, která se skládá z 58 zvolených států (z celkem 193 členských států OSN). Rada koordinuje aktivity OSN související s udržitelným rozvojem měst a bydlení. Jednání Řídící rady se koná jednou za dva roky v Nairobi (sídle programu UN-Habitat).

Cyklus celosvětových konferencí OSN o bydlení a rozvoji měst je dvacetiletý; první konference OSN „Habitat“ se konala v červnu 1976 v kanadském Vancouveru, druhá konference OSN „Habitat II“ se konala v červnu 1996 v tureckém Istanbulu. Konference „Habitat III“ byla jednou z prvních implementačních konferencí OSN pro cíle udržitelného rozvoje z rámce „Agendy 2030“, schválené v září 2015 na summitu OSN v New Yorku. Kontakty pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz

Kategorie:

NOK, 2014–2020