Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > Evropská komise zhodnotila čerpání ...

Evropská komise zhodnotila čerpání evropských fondů

08.12.2016: Zástupci čtyř generálních ředitelství Evropské komise, Ministerstva pro místní rozvoj a představitelé řídicích orgánů jednotlivých programů hodnotili ve středu končící rok na výročním jednání v Praze. Na programu byla důležitá témata týkající se stavu čerpání, plnění předběžných podmínek, integrovanému systému řízení rizik, nebo problematika využívání finančních nástrojů.
 „Česká republika má velký objem prostředků připravených ve výzvách, množství podaných projektů. Jedním z důvodů nižšího čerpání je u některých programů pomalý proces hodnocení projektových žádostí. Národní orgán pro koordinaci evropských fondů Ministerstva pro místní rozvoj proto apeluje na řídicí orgány, aby se věnovaly plnění navržených opatření a bezodkladně přijímaly případná další opatření, která povedou k intenzivnějšímu čerpání. Nesmíme se ale soustředit pouze na výsledky čerpání, ale je třeba také věnovat pozornost efektivitě investic a jejich souladu se stanovenými prioritami a cíli programů a Dohody o partnerství,“ uvedla k jednání Olga Letáčková, náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů, která vedla jednání za českou stranu. Za Evropskou komisi se jednání účastnili představitelé Generálního ředitelství pro regionální a městskou politiku (DG REGIO), Generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňován (DG EMPL), Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova (DG AGRI) a Generálního ředitelství pro námořní záležitosti a rybolov (DG MARE).

Česká strana na jednání prezentovala Integrovaný systém řízení rizik, osvědčený nástroj z konce předchozího programového období, kterým se MMR snaží minimalizovat rizika, která by mohla negativně ovlivňovat čerpání prostředků evropských fondů; stav plnění předběžných podmínek, kde Česká republika z celkem 40 podmínek předložila komisi splnění 38 z nich a další jsou v jednání; nebo aktuální informace z oblasti velkých projektů a evaluace.

Jedním z klíčových témat pro příští rok, kromě zrychlení procesu čerpání, je problematika komunikace vůči široké veřejnosti a posílení viditelnosti přínosů projektů podpořených z evropských fondů,“ uzavřel jednání Erich Unterwurzacher, ředitel DG REGIO.

Celkem bylo k 31. říjnu vyhlášeno 381 výzev s alokací 421,8 mld. Kč (EU podíl), což představuje více než 65 % z celkového objemu prostředků pro programové období 2014–2020, o které již mohou uchazeči žádat. Schváleno bylo přes 62,5 tis. projektů za 57,9 mld. Kč (tj. 9,5 % hlavní alokace období).


Kontakty pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz
 

 

Kategorie: