Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > Karla Šlechtová: Naším společným cílem ...

Karla Šlechtová: Naším společným cílem musí být smysluplné využití prostředků fondů EU

13.03.2017: V Praze se dnes uskutečnilo jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy (ESI fondy) za účasti premiéra Bohuslava Sobotky a dalších ministrů. Jednání vedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, výkonná místopředsedkyně Rady. Členové projednali aktuální otázky spojené s čerpáním fondů EU.
Informovala jsem pana premiéra a přítomné ministry o aktuálním stavu čerpání evropských fondů,“ uvedla k jednání ministryně Karla Šlechtová. Celkem bylo od počátku programového období do 28. února 2017 zpřístupněno žadatelům napříč všemi 10 programy 477 mld. Kč (příspěvek EU) ve 454 výzvách. Tato částka představuje 78,3 % hlavní alokace celého období. V případě nezahrnutí Programu rozvoje venkova, který se odlišuje způsobem administrace, byly vydány právní akty u 6 913 projektů v hodnotě 99,8 mld. Kč. Na účty příjemců bylo doposud vyplaceno 31,3 mld. Kč (5,1 % hlavní alokace).

I přes určitý pokrok je však z pohledu Ministerstva pro místní rozvoj potřeba zvýšit tempo čerpání. Je na místě uvést, že samotné ministerstvo z pozice Národního orgánu pro koordinaci situaci nemůže napravit a neslibuje zázraky, ale předkládá analýzy a návrhy na řešení vládě ČR a odpovědným řídicím orgánům. Je na řídicích orgánech, aby zefektivnily především hodnocení a schvalování předložených projektů. Naším společným cílem musí být smysluplné využití dostupných prostředků pro rozvoj ČR a jejích regionů,“ dodala ministryně Šlechtová.

Ministryně Šlechtová také informovala účastníky jednání Rady pro ESI fondy o splnění všech relevantních předběžných podmínek podmiňujících čerpání prostředků z fondů EU. Účastníci jednání také projednali přípravu Zprávy o pokroku při provádění Dohody o partnerství, která má informovat o plnění cílů a závazků ČR v oblasti politiky soudržnosti. Zpracováním této zprávy členský stát dokládá Evropské komisi, že fondy poskytnuté z evropského rozpočtu přinášejí očekávané výsledy a plní cíle, které byly stanoveny při schválení příslušných programů.

Rada pro ESI fondy je poradním orgánem vlády v oblasti koordinace pomoci z ESI fondů a schází se k diskusi nad aktuálními otázkami pravidelně, přibližně každé dva měsíce. Na program jednání Rady jsou pravidelně předkládány návrhy řešení závažných problémů a řízení rizik v programech, stejně jako systémová opatření nutná pro řádné a efektivní čerpání fondů EU.


    

Kontakty pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.czFoto: ÚV ČR

Kategorie:

NOK, 2014–2020