Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > Ministerstvo pro místní rozvoj ...

Ministerstvo pro místní rozvoj spolupradcuje s Transparency Int. ČR

18.01.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj jde v oblasti dotací cestou maximální transparentnosti a proto se, na základě výzvy EK, připojilo k projektu využití občanských kontrolních mechanismů ve veřejných zakázkách a podepsalo smlouvu „Pakty Integrity“ s partnerem, kterého si pro tuto spolupráci vybrala sama EK - s Transparency Int. ČR.
Pakty integrity představují právně závaznou smlouvu mezi zadavatelem, společnostmi, které se ucházejí o veřejnou zakázku a monitorem. Účastníci této smlouvy se v ní zavazují zdržet se korupčních praktik a realizovat proces zadávání zakázek poctivě, transparentně a efektivně. Vlastní zapojení partnera spočítá v monitoringu celého procesu realizace veřejné zakázky „Zajištění služby technického dozoru nad provozem informačního systému MS2014+ , jejíž  vyhlášení proběhlo dne 06.01.2017 (formulář je dostupný na stránce https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/10292    ).
Transparency International CZ předkládá Evropské komisi pravidelné a průběžné zprávy o průběhu plnění smlouvy Pakty integrity.

Kategorie:

NOK

Připojené soubory