Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > Ministři zemí V4: Evropské fondy mají ...

Ministři zemí V4: Evropské fondy mají tvořit pilíř pro investice a rozvoj regionů EU i po roce 2020

15.06.2017: Ve středu 14. června 2017 diskutovali v Polsku ministři zodpovědní za regionální rozvoj Visegradské skupiny společně se svými kolegy z Bulharska, Rumunska, Maďarska a Slovinska s komisařem pro rozpočet EU Günterem Oettingerem o tom, jak se změní budoucí podoba evropských fondů s ohledem na nové potřeby v EU.
Prostředky evropských fondů umožňují zásadní proměnu České republiky i dalších středoevropských zemí. Financují klíčové infrastrukturní investice, vytvářejí pracovní místa, přispívají ke kvalitnějšímu životu náš všech. V tomto ohledu jsme se s kolegy ze zemí V4+ shodli, že politika soudržnosti je jednou z nejdůležitějších politik EU, a tudíž by měla mít odpovídající zdroje i v následujícím období. Změny musí jít směrem ke zjednodušování, zejména co se týče kontrol a auditů. Naší úlohou je o politice soudržnosti více mluvit tak, aby se její image změnila směrem k pozitivnějšímu vnímání investovaných prostředků a jejich přidané hodnotě pro nás všechny,“ uvedla Olga Letáčková, náměstkyně ministryně pro koordinaci evropských fondů a mezinárodních vztahů Ministerstva pro místní rozvoj, která na Varšavském jednání zastupovala Českou republiku.

Komisař pro rozpočet Günter Oettinger sdělil, že propady, které čekají unijní finance kvůli vystoupení UK z EU, a zároveň větší požadavky na financování bezpečnostních opatření v EU a na ochranu vnějších hranic vytvářejí při diskuzi o budoucím víceletém finančním rámci pnutí. Dotkl se možnosti v návrhu budoucího víceletého finančního rámce škrtat neefektivní nástroje a vyslovil myšlenku doplnit zdroje v EU „novými“ prostředky – např. vyššími příspěvky členských států nad dosavadní 1 % hrubého národního důchodu, či vlastními příjmy EU.

Detailnější informace k budoucnosti politiky soudržnosti chce Evropská komise zveřejnit dne 28. června 2017 v tzv. úvahovém dokumentu k financování EU k Bílé knize k budoucnosti EU. Předběžně by měl nastínit klíčové priority, kolem kterých by se budoucí rozpočtový rámec mohl sestavit – konkurenceschopnost EU, solidarita uvnitř EU, hospodářský růst a bezpečnost, se zachováním jak ESI fondů, tak klíčových centrálně řízených nástrojů, jako jsou Nástroj pro propojení Evropy (CEF) nebo program Horizont2020. Z pohledu komisaře Oettingera by členské státy, regiony i obce měly klást důraz na konkrétní hmatatelné výsledky projektů a investovaných peněz a jejich prezentování politikům odpovědným za rozpočet, kolegům z oblasti sektorových agend a veřejnosti. Kontakty pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz

Kategorie:

NOK, 2014–2020