Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > Na pracovním jednání s Evropskou komisí ...

Na pracovním jednání s Evropskou komisí se hodnotil stav čerpání dotací

06.12.2017: V Praze se dnes uskutečnilo jednání mezi zástupci Evropské komise a orgánů odpovědných za čerpání z evropských strukturálních a investičních fondů v České republice. Na programu jednání byla mimo bilance současného období také problematika sociálního bydlení či energetické účinnosti.
„Na politiku soudržnosti je pro období 2014-2020 pro ČR vyčleněno přes 621 miliard Kč. Podle dat ke konci října je o více než 91 % prostředků zažádáno ve výzvách o přidělení dotace. Přes 43 % celkové částky je už smluvně vázáno na konkrétního příjemce – to znamená, že daný projekt byl schválen a žadatel začal s jeho realizací. Tyto prostředky mu budou postupně propláceny,“ shrnula současný stav čerpání Olga Letáčková, náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů.
 
Za Evropskou komisi se setkali v pražském Radiopaláci zástupci Generálního ředitelství pro regionální a městskou politiku a Generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování s představiteli české strany, kterou reprezentovali zástupci Národního koordinačního orgánů, Platebního a certifikační orgánu, Auditního orgánu a řídicích orgánů. V rámci pracovního jednání bilancovali stav implementace evropských fondů v ČR včetně pokroku v čerpání, výhledu do budoucna, plnění milníku jednotlivých programů a uzavření programového období 2007-2013. Účastníci se zaměřili také na specifická témata, mezi něž patřila energetická účinnost, sociální bydlení či příští generace síťové infrastruktury.


Kontakt pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz

Kategorie:

NOK