Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > Významný úspěch ČR: Předběžné podmínky ...

Významný úspěch ČR: Předběžné podmínky již čerpání evropských fondů neohrozí

13.02.2017: Evropské komise potvrdila splnění všech 39 předběžných podmínek nutných pro nárokování prostředků z evropských fondů pro Českou republiku.
„Zavedení tzv. předběžných podmínek patřilo k jedné z klíčových změn při přípravě programového období 2014 – 2020, které Evropská komise promítla do nařízení pro evropské fondy. Jsem ráda, že nyní má Česká republika všechny tyto podmínky splněny. Konečně se můžeme plně soustředit jen a jen na kvalitní projekty a čerpání samotné,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.  
 
Předběžné podmínky pokrývají rozsáhlé oblasti. Za nejvýznamnější lze považovat např. oblast účinné veřejné správy, veřejných zakázek, životního prostředí či energetiky, ale i zavedení cíleného plánovaní v oblasti školství či výzkumu a vývoje, a řadu dalších. Většina předběžných podmínek má charakter požadavku na vytvoření ucelené strategie v jednotlivých oblastech (silniční a železniční doprava, vzdělávání, vodní hospodářství apod.) nebo přijetí zákonů regulujících oblasti důležité pro čerpání z fondů EU (například zákon o zadávání veřejných zakázek, úprava procesu hodnocení vlivů staveb na životní prostředí tzv. EIA), či požadavky na zajištění dostatečných odborných personálních kapacit (například zákon o státní službě). Nesplnění předběžných podmínek Českou republikou by znamenalo pozastavení či neposkytnutí plateb na oblasti, kde nebyly závazky na splnění dodrženy.
 
Za plnění každé předběžné podmínky odpovídala k tomu určená instituce (většinou se jednalo o ministerstva), závazky České republiky byly jasně formulovány již v Dohodě o partnerství. Koordinaci naplnění předběžných podmínek a komunikaci na národní úrovni i vůči Evropské komisi zajištovalo Ministerstvo pro místní rozvoj. Vzhledem ke složitému procesu plnění a verifikace ze strany Evropské komise je to pro Českou republiku obrovský úspěch.


Kontakty pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz