Jste zde: Úvodní strana > Informace o čerpání > Bulletin Oko NOKu > Články > Aktuální stav čerpání v období 2014–2020

Aktuální stav čerpání v období 2014–2020

09.03.2017: Od počátku programového období bylo vyhlášeno již více než 430 výzev v hodnotě přesahující 467 mld. Kč (příspěvek EU).
Stav čerpání v lednu 2017 
V rámci vyhlášených výzev bylo do konce ledna 2017 vydáno více než 73 tisíc právních aktů (o poskytnutí / převodu podpory) v celkové výši 107 mld. Kč. Po vydání právních aktů následuje realizace projektů včetně proplácení způsobilých výdajů na
základě žádostí o platbu ze strany příjemců. Do konce ledna 2017 řídicí orgány proplatily příjemcům více než 30 mld. Kč. V roce 2016 Česká republika zaslala také první žádosti o platbu Evropské komisi za většinu programů. Do konce ledna 2017 Česká republika zažádala Evropskou komisi o proplacení celkem 16,6 mld. Kč. Pravidelnou měsíční aktualizaci stavu
čerpání MMR-NOK zveřejňuje na webové stránce www.dotaceEU.cz.

Celý článek ke stažení