Infografiky

Pro upřesnění a zpřehlední tématu čerpání dotací je zde pro vás připravena infografika. Z ní se jednoduše dozvíte potřebné informace o připravovaném programovém období 2014–2020, o novém monitorovacím systému MS2014+ a celkově o operačních programech. Stručně a jasně jsou těchto materiálech formulovány základní a nejdůležitější fakta a pro doplnění potřebné kontakty.