Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Aktualizace 22. výzvy IROP "Telematika ...

Aktualizace 22. výzvy IROP "Telematika pro veřejnou dopravu"

23.03.2017: Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci Specifických pravidel a textu 22. výzvy IROP. Dále uveřejňuje přehled stavu žádostí o podporu ve 22. výzvě
Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 23. března 2017 došlo k navýšení alokace 22. výzvy IROP s názvem „Telematika pro veřejnou dopravu“. V souvislosti s tímto krokem došlo ke změně textu výzvy č. 22 a k vydání aktualizace Specifických pravidel pro žadatele a příjemce s platností od 23. března 2017.

Alokace 22. výzvy byla navýšena o více než 49 mil. Kč z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj („EFRR“). Důvodem navýšení alokace je dohodnocení všech předložených žádostí o podporu, z nichž 21 projektů s celkovou výší podpory téměř 328 mil. Kč z EFRR splnilo podmínky věcného hodnocení. Původní alokace výzvy činila 174,25 mil. Kč z EFRR. Řídicí orgán IROP využívá možnosti navýšit výzvu z volných prostředků alokace specifického cíle 1.2 „Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy“. Navýšení alokace výzvy umožní uspokojit větší počet žadatelů, jejichž zájem ve 22. výzvě, zaměřené na podporu zavedení a modernizace inteligentních dopravních systémů pro veřejnou dopravu, např. řídicích, informačních nebo odbavovacích systémů, byl velký. Ve 22. výzvě IROP bylo předloženo celkem 22 žádostí o podporu za více než 336 mil. Kč z EFRR.

Přehled stavu žádostí o podporu ve 22. výzvě IROP k 23. 3. 2017, seřazených v konečném pořadí dle výsledku věcného hodnocení a času podání žádosti o podporu, naleznete     zde [PDF, 324.36KB].