Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Aktualizace výzvy IROP č. 41 ...

Aktualizace výzvy IROP č. 41 „Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - integrované projekty IPRÚ"

11.01.2018: Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 11. ledna 2018 došlo k vydání aktualizací textu výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce u výzvy č. 41 „Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - integrované projekty IPRÚ".
Důvodem revize je úprava platnosti výzvy IPRÚ ve vazbě na ostatní výzvy Řídicího orgánu IROP k integrovaným nástrojům. Dochází k aktualizaci povinných příloh k žádosti o podporu z důvodu změn v modulu MS2014+, vedoucích k zjednodušení administrace žádostí, a úpravy výzev integrovaných nástrojů, které schválil 8. MV IROP.

Dále jsou upřesněny některé hlavní a vedlejší podporované aktivity, kategorie oprávněných žadatelů v aktivitě MUZEA. V aktualizaci jsou zveřejněna upřesnění v oblasti způsobilých výdajů, veřejné podpory, hodnotící kritéria atd. Mnoho změn také naleznete u příloh Specifických pravidel.

Provedené změny jsou popsány v přehledu v úvodní části obou dokumentů 41. výzvy.