Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Aktualizace výzvy IROP č. 53 "Udržitelná ...

Aktualizace výzvy IROP č. 53 "Udržitelná doprava – Integrované projekty CLLD"

08.08.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 8. srpna 2017 byla vydána revize 53. výzvy IROP „Udržitelná doprava – Integrované projekty CLLD“ a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce k této výzvě – vydání 1.1.
Předmětem revize je změna data ukončení příjmu žádostí o podporu na 31. 12. 2019, úprava výčtu a pojmenování podporovaných aktivit, změny v rozsahu a obsahu některých povinných příloh žádosti o podporu, doplnění či upřesnění způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu, včetně úpravy dokladování způsobilých výdajů, aktualizace vzoru Podmínek právního aktu, aktualizace vzoru Studie proveditelnosti.
Výčet změn je uveden na začátku revidovaných dokumentů 53. výzvy v Přehledu změn.