Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Aktualizace výzvy č. 1 IROP „Vybrané ...

Aktualizace výzvy č. 1 IROP „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy“ a výzvy č. 24 IROP „Výstavba a modernizace přestupních terminálů“ - úprava dokladování způsobilých výdajů

17.05.2017: Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci specifických pravidel výzvy č. 1 z oblasti silnic a výzvy č. 24 z oblasti přestupních terminálů.
Řídicí orgán IROP vydává dne 17. 5. 2017 aktualizaci specifických pravidel 1. výzvy IROP „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy“ v rámci specifického cíle 1.1 „Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T“ a aktualizaci Specifických pravidel 24. výzvy IROP „Výstavba a modernizace přestupních terminálů“ v rámci specifického cíle 1.2 „Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy“.
Hlavním důvodem revize Specifických pravidel byla úprava dokladování způsobilých výdajů – odstranění povinnosti dokladování ceny obvyklé a aktualizace vzoru Podmínek (příloha č. 2).
Provedené změny jsou popsány v přehledu v úvodní části Specifických pravidel. Text výzvy zůstává nezměněn.