Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Aktualizace výzvy č. 34 IROP - „Sociální ...

Aktualizace výzvy č. 34 IROP - „Sociální bydlení“ a výzvy č. 35 „Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality“

14.07.2017: Řídicí orgán IROP vydává aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce k 34. a 35. výzvě.
Hlavním důvodem revize Specifických pravidel byla úprava dokladování způsobilých výdajů a úprava obecného vzoru Podmínek. V kapitole 2.9 Indikátory dochází k upřesnění textu ohledně naplnění cílové hodnoty.
Provedené změny administrativního rázu jsou popsány v přehledu v úvodní části Specifických pravidel.
Text výzvy zůstává nezměněn.

Více informací k 34. výzvě IROP naleznete na tomto odkazu.

Více informací k 35. výzvě IROP naleznete na tomto odkazu.