Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Aktualizace výzvy č. 79 „Sociální ...

Aktualizace výzvy č. 79 „Sociální bydlení II.“ a výzvy č. 80 „Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II.“ – nastavení alokace pro projekty v rámci KPSVL

05.04.2018: Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 5. dubna došlo k vydání aktualizace textu Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 79 „Sociální bydlení II.“ a aktualizace textu výzvy a textu Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 80 „Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II.“.
Důvodem aktualizace je především nastavení alokace pro projekty v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) a doplnění seznamu v rámci KPSVL v 80. výzvě, dále se plošně jedná o úpravu textace parametrů sociálního bydlení v IROP týkající se cílové skupiny, o aktualizaci seznamu základních sídelních jednotek s vyloučením podpory nové výstavby nebo koupě sociálních bytů v IROP a o další dílčí aktualizace či zpřesnění textu specifických pravidel a příloh.
Provedené změny jsou popsány v přehledu v úvodní části textu výzvy č. 80 a ve specifických pravidlech obou výzev.

Výzva č. 79 „Sociální bydlení II.“

Výzva č. 80 „Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II.“