Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Navýšení alokací výzev IROP „Rozvoj ...

Navýšení alokací výzev IROP „Rozvoj sociálních služeb“ a „Rozvoj infrastruktury komunitních center“

15.02.2017: ŘO IROP informuje o navýšení alokací výzev IROP č. 29 a 30 "Rozvoj sociálních služeb“ a č. 38 a 39 "Rozvoj infrastruktury komunitních center“.
Řídicí orgán IROP oznamuje, že s ohledem na urychlení procesu schvalování úspěšných projektů u výzev IROP č. 29 „Rozvoj sociálních služeb“ a 38 „Rozvoj infrastruktury komunitních center“ a snížení počtu žádostí o přezkum po fázi věcného hodnocení u výzev IROP č. 30 „Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách“ a 39 „Rozvoj infrastruktury komunitních center pro SVL“ (u všech výzev došlo k značnému převisu projektových žádostí nad alokaci výzev) se ŘO IROP rozhodl dne 9. 2. 2017 navýšit alokace výzev následujícím způsobem:
 
Výzva č. 29 „Rozvoj sociálních služeb“  – navýšení o 36 999 991 Kč,
Výzva č. 30 „Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách“ – navýšení o 414 831 407 Kč,
Výzva č. 38 „Rozvoj infrastruktury komunitních center“ – navýšení o 104 999 998 Kč,
Výzva č. 39 „Rozvoj infrastruktury komunitních center pro SVL“ – navýšení o 184 369 518 Kč.