Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Seminář k přípravě a následné ...

Seminář k přípravě a následné implementaci FN IROP

16.02.2017: Řídicí orgán IROP informuje o semináři k přípravě a následné implementaci finančního nástroje IROP (dále také FN IROP).
Řídicí orgán IROP tímto zve zástupce všech potenciálních zájemců o roli správce finančního nástroje (FN) IROP na seminář, který pořádá v souvislosti s přípravou a následnou implementací FN IROP. Setkání se uskuteční dne 2. března 2017 od 9.00 hod. v prostorách Ministerstva pro místní rozvoj, Jednací sál AVI, Staroměstské nám. 6, Praha 1. Předpokládaná doba trvání je 3 hodiny.
 
Na semináři bude diskutované předpokládané nastavení finančního nástroje. Hlavní témata vychází z dotazníku (http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Financni-nastroj), o jehož vyplnění a odevzdání přímo na semináři, případně zaslání nejpozději do 5 pd ode dne konání semináře, prosíme všechny zúčastněné. Vyplněný dotazník nám mohou zaslat také zástupci finančních institucí, kteří nemají zájem se semináře zúčastnit. Účast zástupce Vaší instituce prosím potvrďte na adrese seminareirop@mmr.cz nejpozději do 23. 02. 2017. Registrovaným účastníkům budou zaslány upřesňující informace organizačního charakteru.