Jste zde: Úvodní strana > Novinky > V IROP byly vyhlášeny první výzvy místní ...

V IROP byly vyhlášeny první výzvy místní akční skupinou Sokolovsko

15.02.2017: Ve středu 15. února 2017 byly vyhlášeny první výzvy pro komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) místní akční skupinou Sokolovsko.

Integrované nástroje jsou velkým tématem programového období 2014 – 2020 a v IROP tvoří takřka 30 % celkové alokace programu. Účelem těchto nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů.

Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v České republice zapojeno na 180 místních akčních skupin (MAS).

První úspěšnou místní akční skupinou, která 15. února 2017 vyhlásila pod hlavičkou IROP čtyři výzvy k předkládání projektových záměrů v celkové alokaci 50,9 mil. Kč, je MAS Sokolovsko. Této MAS se podařilo během relativně krátkého období od schválení strategie vypracovat interní postupy a hodnoticí kritéria a mohla tak přistoupit k vyhlášení výzev. K úspěšnému schvalovacímu procesu přispěla konstruktivní a intenzivní komunikace mezi pracovníky MAS, ŘO IROP a Centra pro regionální rozvoj České republiky. Díky této spolupráci se podařilo první výzvy vyhlásit.

Ve  vyhlášených výzvách se MAS Sokolovsko zaměří na podporu dopravní infrastruktury, sociální inkluze a sociálního podnikání a podporu kulturního dědictví.

Dle harmonogramu jednotlivých MAS se očekává, že nejvíce výzev bude vyhlášeno v průběhu jara 2017. Integrované výzvy budou MAS uveřejňovat na svých webových stránkách a rovněž budou uveřejňovány na stránkách řídicího orgánu IROP v sekci integrovaných výzev: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Integrovane-vyzvy/Integrovane-vyzvy-MAS

Seznam MAS je dostupný na webových stránkách Národní sítě MAS:

http://nsmascr.cz/seznam-mistnich-akcnich-skupin/