Aktuality

29.11.2016: ŘO IROP upozorňuje, že ke dni 29. listopadu 2016 byl vyvěšen platný revidovaný text výzvy č. 50 a příslušná specifická pravidla. Technickým nedopatřením nebyla dne 25. listopadu 2016 zveřejněna finální verze.

28.11.2016: Zpravodaj IROP je elektronický čtvrtletník, ve kterém se dočtete o aktuálních a užitečných informací týkající se IROP.

25.11.2016: ŘO IROP informuje o aktualizaci textů výzev a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce u výzvy č. 50 „Udržitelná doprava – integrované projekty ITI“ a u výzvy č. 51 „Udržitelná doprava – integrované projekty ...

22.11.2016: Dne 18. listopadu 2016 ve 14 hodin byl ukončen příjem žádostí ve výzvách IROP č. 32 „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol“ a výzvy č. 33 „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL)".

16.11.2016: Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 16. listopadu 2016 byla aktualizována Specifická pravidla pro žadatele a příjemce 36. výzvy IROP „Stanice integrovaného záchranného systému“.