Aktuality

01.07.2016: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo novou výzvu v Integrovaném regionálním operačním programu, která přináší výhodnější podmínky a vyšší podporu pro žadatele. Jedná se o výzvu s názvem „Energetické úspory v ...

01.07.2016: Aktualizace výzev IROP č. 29 „Rozvoj sociálních služeb“ a č. 30 „Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách“ v rámci specifického cíle 2.1 „Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální ...

01.07.2016: Dne 30. června 2016 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě, která je zaměřena mimo jiné na zavedení a modernizace systémů pro sledování a řízení vozidel a dispečink veřejné dopravy nebo zavedení a modernizace ...

28.06.2016: Řídicí orgán IROP vydává dne 28. 6. 2016 aktualizaci Specifických pravidel 22. výzvy IROP „Telematika pro veřejnou dopravu“ v rámci specifického cíle 1.2 „Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy“.

23.06.2016: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje novou výzvu na zateplování bytových domů s výhodnějšími podmínkami pro žadatele. Současná výzva bude končit příští měsíc.