Jste zde: Úvodní strana > Veřejnost > Přehledy projektů a výzev

Přehledy projektů a výzev

Na této stránce naleznete tabulky s aktuálními stavy alokací výzev IROP a přehledy doporučených a podpořených projektů z IROP.
Od 5. 12. 2016 je uveřejňována tabulka s aktuálními stavy alokací výzev, kde naleznete informace o počtu předložených a hodnocených projektů, projektů, které prošly hodnocením a projektů které byly vyřazené nebo stažené žadatelem.  Stavy budou uveřejňovány dvakrát měsíčně - vždy v polovině a na konci měsíce: 

    Stav alokace výzev IROP k  8. 2. 2018 [MS Excel, 35.99KB]

 

Zde naleznete informace o schválených projektech IROP. Jedná se o informativní přehled projektů schválených k financování poradou vedení Řídicího orgánu IROP s datem jejich schválení. Tato tabulka slouží pro informaci žadatelům. Právně závazný je až právní akt (Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo Stanovení výdajů na financování akce OSS). Tabulka je každý týden aktualizována.
 

    Přehled schválených projektů IROP k 13. 2. 2018 [MS Excel, 410.47KB]


Zde naleznete informace o podpořených projektech IROP (projekty s vydaným právním aktem o poskytnutí dotace). Tabulka s jejich přehledem je každý týden aktualizována:

    Přehled podpořených projektů IROP k 12. 2. 2018 [MS Excel, 314.04KB]
 

Archiv přehledů stavů alokace výzev

Archiv přehledů podpořených projektů