Jste zde: Úvodní strana > Aktuality > Výsledky Národního programu podpory ...

Výsledky Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech

19.06.2017: Rozhodnutím ministryně č. 26/2017 byly schváleny akce navržené k poskytnutí dotace v rámci podporgramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu.
Účelem podprogramu je podpořit rozvoj investic do cestovního ruchu a rozšíření rozsahu a zvýšení kvality poskytovaných služeb, případně přizpůsobení infrastruktury novým specifickým cílovým skupinám.

V rámci podprogramu budou podporovány aktivity zaměřené na rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech, podporu vybavenosti turistických tras (pěší, cyklo, hipo, lyžařská, vodní turistika a další udržitelné formy cestovního ruchu), rozvoj navigačních a informačních systémů v destinacích, podpora úpravy lyžařských běžeckých tras, podporu ekologicky šetrné dopravy návštěvníků v turistických regionech a v neposlední řadě i monitoring návštěvníků.

Seznam navržených projektů ke spolufinancování ze státního rozpočtu naleznete     zde. [PDF, 334.5KB]
(Pozn.: Do DT č. 1 nebyla podána žádná žádost)