Jste zde: Úvodní strana > Aktuality > Zahájení prací na návrhové části ...

Zahájení prací na návrhové části Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+

07.02.2018: V průběhu února 2018 budou zahájeny práce na návrhové části Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+.
Příprava návrhové části přímo navazuje na ukončení analytických prací, během nichž byly identifikovány hlavní problémy a potenciály jednotlivých témat regionálního rozvoje (metropolí, aglomerací, regionálních center, strukturálně postižených krajů, hospodářsky a sociálně ohrožených území). Problémová analýza je k dispozici     zde [PDF, 1.88MB].

Tvorbu návrhové části lze rozdělit do dvou etap. V průběhu února a března bude na pracovních skupinách hledána shoda na podobě řešených témat a formulaci strategických a specifických cílů, v průběhu dubna až června pak budou diskutována typová opatření cílená na dosažení stanovených cílů. Ukončení prací na návrhové části se předpokládá ke konci června 2018, kdy budou výsledky činnosti pracovních skupin představeny na Národní stálé konferenci.

Formulované cíle budou představovat základní obrysy české regionální politiky po roce 2021. Ministerstvo pro místní rozvoj má ambici usilovat jak o podporu růstových pólů, tak o snižování regionálních rozdílů a zajištění dobré kvality života ve znevýhodněných oblastech.

Termíny setkání pracovních skupin tvorby SRR ČR 2021+

Pracovní skupina venkov 7. února 2018
Pracovní skupina regionální 7. února 2018
Pracovní skupina urbánní 12. února 2018
Tematická pracovní skupina (sociální pilíř) 15. února 2018
Tematická pracovní skupina (environmentální pilíř) 16. února 2018
Tematická pracovní skupina (ekonomický pilíř) 21. února 2018
Pracovní skupina SRR 23. února 2018