Strukturální fondy

26.05.2016: Druhé číslo politického časopisu programu ESPON 2020

25.05.2016: Projekt Centrum stavitelského dědictví v Plasích, který byl v minulosti financován z Integrovaného operačního programu, získal prestižní ocenění v souvislosti s XIV. ročníkem Národní soutěže muzeí Gloria musaealis v ...

23.05.2016: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje další dvě výzvy Integrovaného regionálního operačního programu z oblasti vzdělávání, nyní pro střední a vyšší odborné školy. Na jejich podporu je připraveno více než 1,5 mld ...

25.05.2016: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení administrace udržitelnosti výzkumu a vývoje pro inovace odboru uzavírání a archivace Ministerstva školství, mládeže ...

25.05.2016: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího oddělení implementace PO4 OPPIK odboru implementace strukturálních fondů.

25.05.2016: Jednání vlád se zaměřilo na spolupráci v politické, bezpečnostně-strategické a ekonomické oblasti, na programu byla především oblast vědy výzkumu a inovací, kybernetická bezpečnost, rozvojová spolupráce atd.

25.05.2016: V souladu s usnesením Národní stálé konference č. 9/2016 zveřejňuje Ministerstvo pro místní rozvoj seznam předložených žádostí do výzvy CLLD_15_001.

25.05.2016: Projekt Centrum stavitelského dědictví v Plasích, který byl v minulosti financován z Integrovaného operačního programu, získal prestižní ocenění v souvislosti s XIV. ročníkem Národní soutěže muzeí Gloria musaealis v ...

25.05.2016: Územní dimenze je v programovém období 2014-2020 v oblasti školství naplňována mimo jiné akčními plány rozvoje vzdělávání. Pro oblast mateřského a základního školství jsou vytvářeny místní akční plány (MAP ...

Akce a výzvy

  •  Akce (seminář, konference)
  •  Výzva
  •  Konec výzvy
  •  Více záznamů