Strukturální fondy

29.09.2016: Dotace je určená pro provozovatele podporovaných zdrojů energie.

29.09.2016: Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 27. září 2016 avízo výzvy č. 02_16_039 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám) II v prioritní ose 3 OP VVV. Avízem se rozumí verze ...

29.09.2016: Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 27. 9. 2016 vzory příloh k ZoR projektu pro realizaci projektů výzev č. 02_16_022 a 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Vedle ...

29.09.2016: Hradec Králové – Hradecká Galerie moderního umění dostala novou tvář. Ta se více podobá „originálu“ a návštěvníkům nabídne lepší zázemí i nové prostory. Přestože rekonstrukce byla hotová již koncem roku 2015 ...

29.09.2016: Řídicí orgán IROP vydává aktualizaci textů výzev a Specifických pravidel 46. výzvy IROP „Infrastruktura základních škol“ a 47. výzvy IROP „Infrastruktura základních škol (SVL)“.

27.09.2016: Webovou prezentaci prahafondy.eu nahrazují nové stránky www.penizeproprahu.cz, kde najdete všechny informace o programu a možnostech čerpání. Tato webová stránka nebude od nynějška upravována ani aktualizována.

27.09.2016: Praha, 23. září 2016 – Jako jednu z prvních výzev vyhlásil Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dne 15. 7. 2015 výzvu Smart Akcelerátor. Cílem výzvy je vytváření podmínek a kapacit pro ...

27.09.2016: Řídicí orgán IROP vydává aktualizovaná Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, verze 1.6, k 27. září 2016.

27.09.2016: Dne 20. září 2016 proběhlo pracovní setkání ke strategiím komunitně vedeného místního rozvoje za účasti zástupců Krajských sítí místních akčních skupin.

Akce a výzvy

  •  Akce (seminář, konference)
  •  Výzva
  •  Konec výzvy
  •  Více záznamů