Strukturální fondy

16.08.2017: Řídicí orgán IROP vydává dne 16. 8. 2017 aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 70. výzvy IROP „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II“ v rámci specifického cíle 1.1 „Zvýšení regionální ...

15.08.2017: V souvislosti s častými dotazy zejména ze strany zdravotnických zařízení na nutnost celoplošného dopadu podporovaných informačních systémů organizačních složek státu (OSS) a příspěvkových organizací organizačních ...

11.08.2017: Nejnavštěvovanějším místem soutěže Kompas aneb s ROP Jihozápad na cestách je s 82 hlasy Sportovní areál a koupaliště Zvíkovské podhradí, na druhém místě s 66 hlasy je Hrad Strakonice a na třetím s 59 hlasy je Zámecká ...

10.08.2017: Vyhlášení výsledků rozvojového programu Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017 (I. etapa).

09.08.2017: Soutěže Kompas aneb s ROP Jihozápad na cestách se doposud zúčastnilo 440 soutěžících.

09.08.2017: VÝSLEDKY PŘIDĚLENÍ DOTACE V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU „SYSTÉMOVÝ ROZVOJ ČESKO-NĚMECKÉ SPOLUPRÁCE V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ A MLÁDEŽE“ PRO ROK 2017

09.08.2017: Letos se opět společně sejdeme na Ladronce, tentokráte v sobotu 9. září 2017. V tento den proběhne Ladronkafest,...více