Strukturální fondy

19.01.2017: Tisíc schválených projektů za osmnáct měsíců. Ministerstvo pro místní rozvoj zdvojnásobilo rychlost oproti předchozímu programovému období. Za jeden a půl roku od vyhlášení první výzvy z Integrovaného regionální ...

16.01.2017: Dne 14. 2. proběhne finanční seminář určený pouze pro zástupce českých příjemců, kteří se účastní schválených projektů v rámci 1. a 2. výzvy programu INTERREG EUROPE.

13.01.2017: Dne 9. 2. 2017 proběhne v Budapešti seminář pro Lead partnery

13.01.2017: Program Interact III hledá nového koordinátora.

19.01.2017: URBACT otevřel výzvu pro příklady dobré praxe pro všechna evropská města, bez ohledu na jejich velikost nebo zeměpisnou polohu, s cílem propagovat, odměnit a přenést jejich dobrou praxi v oblasti integrovaného ...

19.01.2017: Vláda během svého pondělního jednání odsouhlasila Akční plán realizace Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2017 - 2018, který předložila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Dokument určuje hlavní ...

18.01.2017: Evropská komise zveřejnila zprávu z evaluace intervencí Evropského sociálního fondu (ESF) 2007-2013. Výstupem evaluace jsou i specifické zprávy za jednotlivé členské státy, a to včetně České republiky. Součástí ...

18.01.2017: Fond pro bilaterální spolupráci – Opatření B – Výsledky druhé uzávěrky výzvy č. SMSM20167F1 ze dne 4. listopadu 2016.