Strukturální fondy

25.08.2016: ESÚS programu ESPON 2020 zveřejnil nový termín pro předkládání návrhů cílených analýz pro třetí kolo výběru.

18.08.2016: Sekretariát programu v Lille vypsal výběrová řízení na dvě pozice.

25.08.2016: Ještě týden je možné se zapojit do cestovatelské soutěže Kompas aneb Navštiv projekty ROP Jihozápad, kterou pořádá Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. V posledním dílčím losování jsme si pro Vás ...

25.08.2016: Řídící orgán OP VVV vydává Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část, která obsahují pravidla a postupy platné pro všechny typy oprávněných žadatelů a příjemců Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

25.08.2016: Seminář pro žadatele k 49. výzvě "Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II." IROP v Praze ve středu 7. září 2016.

25.08.2016: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje další z řady výzev k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Výzva je zaměřena na přeměnu velkých ústavů sociálních služeb do menších ...

23.08.2016: ŘO OP VVV zveřejňuje zápisy z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených ve výzvách.

23.08.2016: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada - projektový manažer/projektová manažerka interních projektů OP PIK v oddělení podpory a řízení projektů odboru podpory finančních nástrojů a ...

23.08.2016: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo z Integrovaného regionálního operačního programu výzvu k předkládání projektů, které spadají pod integrované územní investice (dále jen „ITI“). Týká se zefektivnění prezentace ...

Akce a výzvy

  •  Akce (seminář, konference)
  •  Výzva
  •  Konec výzvy
  •  Více záznamů