Strukturální fondy

25.10.2016: Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část pro výzvu I SDV I (Implementace strategie digitálního vzdělávání I).

25.10.2016: V novém čísle naleznete přehled nabízených dotací včetně těch nově vyhlášených. Inspirativní nejen jako tip na výlet je reportáž z Vodního domu kousek od Vlašimi. Zejména pro majitele kotlů jsou zajímavé rady a tipy ...

25.10.2016: Ministerstvo pro místní rozvoj a Agentura pro sociální začleňování připravily pro aktéry v území dotazníkové šetření zjišťující rozvojové potřeby v sociální oblasti.

24.10.2016: Dvůr Králové nad Labem – Členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod byli na svém 62. zasedání, které se uskutečnilo 29. září 2016 ve Dvoře Králové nad Labem, informováni o ukončování ROP SV. V ...

24.10.2016: Státní fond životního prostředí ČR informuje žadatele o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, že dokument Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020, verze 5, je nadále platný i navzdory tomu, že v ...

24.10.2016: Řídicí orgán OP VVV zveřejnila dne 21. října 2016 avízo výzvy č. 02_16_036 I SDV I (Implementace strategie digitálního vzdělávání I) v prioritní ose 3. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Závazná ...

21.10.2016: V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bylo ve 3. čtvrtletí roku 2016 ukončeno 6 výzev z Prioritní osy 1 – Posilování kapacit pro kvalitní výzkum ...

20.10.2016: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení administrace individuálních projektů v regionálním školství v odboru administrace individuálních projektů systémových a ...

20.10.2016: Nabídka pracovní pozice referent/referentka do oddělení implementace Prioritní osy 1 OPPIK (Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost).

19.10.2016: Srdečně Vás zveme na připravované akce spojené s dopravní tématikou. První z akcí je Silniční konference v...více

Akce a výzvy

  •  Akce (seminář, konference)
  •  Výzva
  •  Konec výzvy
  •  Více záznamů