Strukturální fondy

21.10.2016: V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bylo ve 3. čtvrtletí roku 2016 ukončeno 6 výzev z Prioritní osy 1 – Posilování kapacit pro kvalitní výzkum ...

20.10.2016: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení administrace individuálních projektů v regionálním školství v odboru administrace individuálních projektů systémových a ...

20.10.2016: Nabídka pracovní pozice referent/referentka do oddělení implementace Prioritní osy 1 OPPIK (Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost).

19.10.2016: Srdečně Vás zveme na připravované akce spojené s dopravní tématikou. První z akcí je Silniční konference v...více

18.10.2016: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady - vedoucí oddělení projektové kanceláře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-31922/2016-1.

18.10.2016: Praha, 12. října 2016 - Národní akreditační úřad pro vysoké školství dnes zveřejnil v souladu se zákonem o vysokých školách výzvu na podávání návrhů na zařazení osob do Seznamu hodnotitelů. Do Seznamu hodnotitelů ...

18.10.2016: Článek obsahuje Výzvu Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství k předkládání návrhů na zařazení osob do Seznamu hodnotitelů.

18.10.2016: Podání žadatele ze dne 12. 11. 2015 bylo zaevidováno pod Čj. MPO 54016/2015.

18.10.2016: Aplikace IS KP+14 umožňuje tzv. automatické odeslání žádosti.

18.10.2016: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího oddělení vnitřního trhu a služeb odboru evropských záležitostí a vnitřního trhu.

Akce a výzvy

  •  Akce (seminář, konference)
  •  Výzva
  •  Konec výzvy
  •  Více záznamů