Strukturální fondy

30.11.2016: Smysluplné čerpání evropských fondů je jednou z priorit každé z členských zemí EU. Desítky tisíc úspěšných projektů k pozitivnímu obrazu EU fondů bohužel nestačí. Také Česká republika se poučila z minulého období a ...

29.11.2016: Dne 3. 12. 2016 bude v době od 18:00 do neděle 4. 12. 2016 do 8:00 prováděna plánovaná údržba prostředí Aplikace MS2014+. Po tuto dobu bude prostředí nedostupné. Děkujeme za pochopení.

28.11.2016: Před nedávnem byl ukončen příjem žádostí ve výzvách Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na podporu infrastruktury středních a vyšších odborných škol. Na projekty v území obcí s rozšířenou působností ...

02.12.2016: Informační den k blížící se výzvě Operačního programu URBACT III pro příklady dobré praxe se uskuteční 12. 12. 2016 od 13:00 v budově Ministerstva pro místní rozvoj, Na Příkopě 3, Praha 1.

01.12.2016: Informační den k blížící se výzvě Operačního programu URBACT III pro příklady dobré praxe se uskuteční 12. 12. 2016 od 13:00 v budově Ministerstva pro místní rozvoj, Na Příkopě 3, Praha 1.

01.12.2016: Dnes vychází prosincový newsletter Ministerstva pro místní rozvoj, který je věnován zejména Národnímu programu na podporu cestovního ruchu v regionech. Dnešním dnem lze v tomto programu podávat žádosti o dotaci.

30.11.2016: Manažeři místních akčních skupin, aktivní lidé z venkovských regionů a další partneři se zúčastnili závěrečné konference s názvem Zvýšení kvality strategického plánování ve venkovském prostoru, která se konala v ...

29.11.2016: Aktivita „dofinancování projektů mezinárodní spolupráce ve VaV“. (kódy 7C, 7E, 7EX, 7G, 7HX)

29.11.2016: Projekty schválené k dofinancování v roce 2016 v rámci EMPIR (2. výzva MŠMT) – kód 8B.

29.11.2016: Aktivita „dofinancování projektů v programech EMRP (7AX)“.