Strukturální fondy

21.06.2017: Muzeum automobilů TATRA, Slezské zemské muzeum, Muzeum Komenského v Přerově, nebo Muzeum Těšínska a dalších 35 regionálních muzeí mohou začít plánovat rekonstrukce. Z Integrovaného regionálního operačního programu ...

21.06.2017: Integrovaný regionální operační program (IROP) navrhuje Evropské komisi převést další tři miliardy do vzdělávání.

22.06.2017: Odbor regionální politiky MMR prodlužuje lhůtu pro předkládání žádostí o podporu SCLLD do 31. července 2017

22.06.2017: Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci výzvy č. 33 IROP z oblasti vzdělávání - infrastruktura SŠ a VOŠ.

21.06.2017: Muzeum automobilů TATRA, Slezské zemské muzeum, Muzeum Komenského v Přerově, nebo Muzeum Těšínska a dalších 35 regionálních muzeí mohou začít plánovat rekonstrukce. Z Integrovaného regionálního operačního programu ...

20.06.2017: MŽP se zásadně ohrazuje proti interpretaci výsledků aktuálního čerpání z OPŽP 2014-2020. Nejenom samotný text redaktora Tramby, ale i vyjádření kolegů z MMR si zaslouží širší přiblížení stavu čerpání OPŽP.

19.06.2017: Rozhodnutím ministryně č. 26/2017 byly schváleny akce navržené k poskytnutí dotace v rámci podporgramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu.

19.06.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o dotace na obnovu sportovní infrastruktury. Obce budou moci finance použít například na rekonstrukci, modernizaci či vybudování hřišť a tělocvičen ...

16.06.2017: Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci výzvy č. 37 IROP z oblasti zateplování.

16.06.2017: V novém čísle Týdeníku školství 23/2017 vyšel rozhovor s Mgr. Bc. Hanou Stýblovou, ředitelkou ZŠ a MŠ Plzeň - Božkov a prezidentkou Asociace ředitelů základních škol o podpoře z Evropských fondů.