Strukturální fondy

25.05.2017: Integrovaný regionální operační program (IROP) má již 1 811 schválených projektů za více než 30,7 mld. korun, kterým je postupně vydáváno rozhodnutí o poskytnutí dotace. Ministerstvo pro místní rozvoj se aktivně ...

19.05.2017: ESPON hledá dva stážisty z řad akademiků.

23.05.2017: Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci specifických pravidel výzev „Rozvoj sociálních služeb" a „Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách“

22.05.2017: V Praze dnes zasedala Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (ESI fondy) za účasti premiéra Bohuslava Sobotky a dalších ministrů. Jednání vedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, výkonná ...

22.05.2017: Ministerstvo schválilo přes 200 milionů korun na sanaci vážně kontaminovaných lokalit a na analýzu rizik. Více než 100 milionů pak přikleplo na protipovodňová opatření a protipovodňovou ochranu obcí.

22.05.2017: Praha, 22. května 2017 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ŘO OP VVV) ukončilo dne 15. května 2017 druhé kolo výzvy Excelentní výzkum s ...

22.05.2017: Dne 16. 5. 2017 byla Monitorovacím výborem OPD projednána aktualizace harmonogramu výzev, které jsou Řídícím orgánem...více

19.05.2017: Praha, 19. května 2017 - Z 16 007 maturantů, kteří si letos na jaře zvolili ve společné části matematiku, jich v didaktických testech uspělo 78,3 %. To je o 1,5 % lepší výsledek, než vloni. Úspěšnost maturantů z ...

19.05.2017: Praha, 19. května 2017 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání informuje, že v červnu 2017 bude ukončena první výzva na podporu projektů ...

19.05.2017: Magistrát města Ústí nad Labem zahájí dne 14. 5. 2017 spolu s návštěvníky akce turistickou sezónu na Labské stezce. Od 10:00 do 16:00 hodin bude v Cyklokempu Loděnice v Brné připraven bohatý doprovodný program a ROP ...