Strukturální fondy

22.09.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Auditním orgánem Ministerstva financí připravilo sérii seminářů věnovaných problematice auditu u projektů podpořených z evropských fondů. Účastníci se během podzimu ve ...

18.09.2017: Dnes se na Úřadu vlády konalo 139. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR. Jednání se účastnila také ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, která informovala o čerpání prostředků z ...

24.08.2017: Karla Šlechtová předložila 21. srpna na jednání vlády Zprávu o pokroku při provádění Dohody o partnerství k 31. 12. 2016. Zpráva shrnuje pokrok v naplňování závazků a cílů v oblasti politiky soudržnosti ...

27.07.2017: Dne 26. 7. 2017 se uskutečnilo pracovní setkání s názvem „Platforma CLLD, ITI a IS aglomerací“. Kromě zástupců MMR se tohoto pracovního setkání zúčastnili i zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí ...

18.07.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj dnes organizovalo Kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020 pro více než 140 hostů. Akce se uskutečnila jako součást probíhající debaty na národní úrovni v rámci ...

17.07.2017: Na svém pravidelném jednání bude dnes odpoledne jednat Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (ESI fondy), za účasti premiéra Bohuslava Sobotky, ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové a dalších ...

30.06.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo publikaci Evropské dotace pro malé a střední podniky. Publikace pomůže čtenářům se zorientovat v evropských dotacích pro podnikatele.

29.06.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj zahájí v pondělí 3. 7. 2017 již sedmý ročník úspěšné fotografické soutěže „Vyfoť projekt“. Zapojte se i vy a vyhrajte některou z hlavních cen. Získat můžete například poukaz na nákup ...

27.06.2017: Ve dnech 26. a 27. června se v Bruselu koná 7. Kohezní fórum, klíčové setkání rozhodujících aktérů k budoucnosti využívání evropských fondů po roce 2020. Českou republiku reprezentuje ministryně pro místní rozvoj ...

15.06.2017: Ve středu 14. června 2017 diskutovali v Polsku ministři zodpovědní za regionální rozvoj Visegradské skupiny společně se svými kolegy z Bulharska, Rumunska, Maďarska a Slovinska s komisařem pro rozpočet EU Günterem ...