Strukturální fondy

21.02.2017: Výzvy EUREKA s účastí ČR roku 2017.

21.02.2017: MŠMT schválilo rozdělení státních dotací v Programu na podporu Informačních center pro mládež v roce 2017.

20.02.2017: Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje informace k Plánovací komisi programu: program a závěry jednání ze dne 31. 1. 2017.

20.02.2017: Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje informace k Plánovací komisi programu: program a závěry jednání ze dne 16. 2. 2017.

20.02.2017: Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje informace k Plánovací komisi programu: program a závěry jednání ze dne 16. 2. 2017.

20.02.2017: V lednovém vydání časopisu časopisu Moderní obec (č. 1/2017) vyšel článek věnovaný finanční podpoře regionálního školství v rámci Prioritní osy 3 OP VVV.

17.02.2017: V třetím vydání čtrnáctideníku vlády České republiky Veřejná správa, které vyšlo 8. 2. 2017 naleznete příspěvek Bc. Veroniky Šefl, DiS.

15.02.2017: Přečtěte si článek s názvem "Nebojte se šablon a podejte si projekt", který byl uveřejněný v příloze časopisu Řízení školy (Speciál pro MŠ) č. 1/2017. Autorkou je Bc. Veronika Šefl, DiS., administrátorka publicity ...

14.02.2017: Regionální operační program NUTS II Jihozápad (ROP Jihozápad) je úspěšným programem, který významně napomohl rozvoji jižních Čech a Plzeňského kraje. Vyplývá to ze závěrečné zprávy, kterou v těchto dnech dokončuje ...