Evropské fondy v ČR > Programové období 2021-2027 > Koncepce ČR pro politiku soudržnosti 2021+

Koncepce ČR pro politiku soudržnosti 2021+

Politika soudržnosti hraje dlouhodobě důležitou roli v rozvoji ČR, ale i Evropské unie jako celku. K pozici ČR, která bude tvořit jádro pro vyjednávání obsahu nařízení a architektury politiky soudržnosti, MMR zpracovalo strategický dokument Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 (NKR). Cílem je především určit oblasti pro financování po roce 2020, tj. identifikovat hlavní priority a cíle ČR, a v návaznosti na nové podmínky pro poskytování podpory ze strany Evropské komise optimalizovat zdroje pro jejich pokrytí.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena