Analýza realizace OP TP a návrhy na případné úpravy programu

Operační program OP Technická pomoc
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2012
Programové období 2007–2013
Odkazhttp://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/60367afc-4452-4d9f-9f03-2dccd0da9894/Analyza-realizace-OPTP_sumarizace_CZ.pdf?ext=.pdf
Cílem evaluace bylo zjištění dosaženého pokroku v realizaci OP TP a pokroku v naplňování cílů programu jak z pohledu finančního řízení, tak z pohledu věcného přínosu podporovaných aktivit.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena