Evaluace administrativní kapacity

Operační program Operační program Technická pomoc
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace administrativní kapacita
Rok ukončení 1
Programové období 2014–2020
Predmetem evaluace zamerit se na jednotlivé oblasti rízení lidských zdroju v rámci OPTP a jejich vyhodnocení. Zhodnoceno také bude vzdelávání techto pracovníku a to jak z hlediska jejich odborných potreb, tak z hlediska osobnostního rozvoje.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena