Evaluace administrativní kapacity ŘO OP TP / ZS včetně vyhodnocení systému vzdělávání

Operační program OP Technická pomoc
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace administrativní kapacita
Rok ukončení 2012
Programové období 2007–2013
Odkazhttp://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/48873917-8626-484e-a835-d20a6c556fe8/Evaluace-Admin-kapacity-a-vzdelavani_sumarizace-CZ_48873917-8626-484e-a835-d20a6c556fe8.pdf?ext=.pdf
Cílem evaluace bylo získat doporučení pro zkvalitnění administrativní kapacity na zlepšení nastavení systému vzdělávání v rámci OP TP.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena