Evaluace indikátorové soustavy OP TP

Operační program OP Technická pomoc
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace indikátory
Rok ukončení 2011
Programové období 2007–2013
Odkazhttp://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/56f82e19-ca5b-4526-ae1d-a770a8a44805/Evaluace-indikator-soustavy_OPTP_sumarizace_56f82e19-ca5b-4526-ae1d-a770a8a44805.pdf?ext=.pdf
Hodnocení vzájemné provázanosti mezi jednotlivými typy indikátorů a provázanosti s cíli OPTP, posouzení nároků kladených v souvislosti s indikátorovou soustavou a její správou na pracovníky implementačního systému a žadatele a příjemce.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena