Evaluace monitorovací systému v rámci OP TP

Operační program OP Technická pomoc
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace monitorovací systém
Rok ukončení 2010
Programové období 2007–2013
Odkazhttp://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/8d0d029f-1ce6-43bb-b5b1-eae05404855d/Sumarizace_Evaluace_monitorovaciho_systemu_CJ_AJ-f_8d0d029f-1ce6-43bb-b5b1-eae05404855d.pdf?ext=.pdf
Cílem evaluace bylo ověření funkčnosti a spolehlivosti monitorovacího systému využívaného v rámci OPTP ( MONIT 7+ a BENEFIT7).

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena