Evaluace prioritní osy 1

Operační program Operační program Technická pomoc
Druh evaluace on-going
Rok ukončení 1
Programové období 2014–2020
Predmetem evaluace bude vyhodnocení plnení cílu PO 1 Podpora rízení a koordinace Dohody o partnerství a to jak celkove, tak v rámci jednotlivých specifických cílu této prioritní osy. Probehne také analýza naplnování cílu jednotlivými príjemci v rámci této PO. Ve spolupráci s NOK bude také vyhodnoceno plnení cílu v rámci SC2 zamereného na informovanost o ESIF. Bude vyhodnocen dosavadní prubeh cerpání financních prostredku v rámci této PO, vcetne výhledu do konce realizace OP.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena