Evaluace monitorovacího systému

Operační program Operační program Technická pomoc
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace jiné (vyplňte Popis)
Rok ukončení 1
Programové období 2014–2020
Evaluace má být zdrojem informací o vybraných aspektech MS2014+. Snahou je získat informace pro prípadné úpravy ci zlepšení fungování systému. Celkovým cílem je identifikovat príležitosti pro zvýšení uživatelské prívetivosti MS2014+ a tím v dusledku snížení administrativní záteže implementacní struktury i žadatelu/príjemcu. Evaluace bude na MS2014+ v maximální míre pohlížet z technického pohledu a melo by pri ní být využito dat získaných prímo z informacního systému samotného. Dalšími zdroji informací budou: zápisy z relevantních pracovních skupin; prubežné výstupy z Evaluace metodického prostredí z pohledu implementacní struktury apod. Sekundárne by potrebné informace mely být získány sberem dat od zamestnancu odpovedných za rozvoj MS2014+ v rámci OP nebo zamestnancum, kterí se prímo podílejí na testování a rozvoji SW.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena