Evaluace publicity OP TP

Operační program OP Technická pomoc
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace publicita
Rok ukončení 2011
Programové období 2007–2013
Odkazhttp://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/4becc945-7da3-41aa-8dca-5d459eb52f1e/Evaluace-publicity-OPTP_4becc945-7da3-41aa-8dca-5d459eb52f1e.pdf?ext=.pdf
Zjištění úrovně informovanosti o OP TP mezi subjekty implementační struktury a příjemci.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena