Evaluace střednědobého pokroku v OP TP

Operační program OP Technická pomoc
Druh evaluace mid-term
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2011
Programové období 2007–2013
Odkazhttp://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/2fdd6058-faf8-4b1d-a7aa-0c999a8bdfa8/Evaluace-strednedobeho-pokroku_OPTP_sumarizace_2fdd6058-faf8-4b1d-a7aa-0c999a8bdfa8.pdf?ext=.pdf
Cílem evaluace bylo vyhodnocení střednědového pokroku v rámci OPTP za účelem zvýšení efektivity řízení programu a kvality čerpání prostředk z fondů EU.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena