Hodnocení absorpční kapacity OP TP

Operační program OP Technická pomoc
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace absorpční kapacita
Rok ukončení 2010
Programové období 2007–2013
Odkazhttp://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/3981b8d6-bd14-4f83-9201-00ec0dfcdc19/Hodnoceni-AbKap-OPTP_sum_CZ_final_3981b8d6-bd14-4f83-9201-00ec0dfcdc19.pdf?ext=.pdf
Cílem evaluace je zvýšení efektivity řízení programu.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena